Vi är i stort behov av Snickare/Byggnadsarbetare i ålder mellan 25-50 år p g a stor arbetsanhopning.

Måste vara självgående då man ibland arbetar ensam, yrkesbevis krävs, helst boende i Laholm med omnejd.